AKTUALNOŚCI
 • Spotkanie SKSiL podczas Forum Wokół kina

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie kiniarzy Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które odbędzie się w środę o 11:00 w sali Lwów Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

 • Wybory do Rady SKSiL

  Rada Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych działa na podstawie zapisów Regulaminu SKSiL , który definiuje Radę jako „ciało doradcze Dyrektora FINA oraz pełniące funkcje przedstawicielskie dla Kin należących do SKSiL w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi”. Praktyka ostatnich lat pracy Rady pokazuje, że jej rola wzrasta w każdym aspekcie działania Sieci. W ostatnim okresie funkcje przedstawicielskie dla naszej grupy kin zaczyna przejmować w coraz większym stopniu również Stowarzyszenie Kin Studyjnych, ale  Rada, i w tym zakresie, w dalszym ciągu jest  bardzo pomocna.

  W tym roku mija dwuletnia kadencja Rady w składzie:

  Adam Pazera, Andrzej Littman, Robert Skrzydlewski, Anna Niziołek, Maciej Malangiewicz, Krystyna Michalska, Piotr Zakens (Przewodniczący Rady), Katarzyna Kubacka, Natalia Piotrowska, Anna Knap-Morzyk, Michał Komoń, Bożena Gierat, Andrzej Kawala, Bolesław Drochomirecki.

  Gorąco dziękując wszystkim członkom „starej” Rady za czas poświęcony naszym wspólnym sprawom, zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w wyborach nowego składu Rady. Odbędą się one zgodnie z poniższym Regulaminem w dwóch etapach:

  – w pierwszym –  w dniach  29 października – 12 listopada br. – oczekujemy zgłoszeń kandydatów do Rady; można zgłaszać się samemu bądź proponować kandydaturę innej osoby – wystarczy podać imię i nazwisko oraz kino , które kandydat do Rady reprezentuje, na tym etapie nie obowiązuje jeszcze podział regionalny, zgłosić można dowolną ilość kandydatów z całej Polski.

  – w drugim etapie – w dniach  19 – 26 listopada – odbędzie się procedura właściwego głosowania na zgłoszonych kandydatów, będzie ona przeprowadzona przy pomocy poczty elektronicznej z podziałem na regiony, każde kino będzie miało prawo do dwóch głosów (wyjątkiem  będą tu kina z Warszawy głosujące na jednego kandydata i w związku z tym posiadające jeden głos) – po jednym na kandydata z kina studyjnego i lokalnego, wszystkie zasady  głosowania i sposób rozstrzygnięcia wyborów określa  Regulamin.

  Pozdrawiamy,

  Zespół SKSiL

   

  R E G U L A M I N

    WYBORU  CZŁONKÓW  RADY KIN STUDYJNYCH  I LOKALNYCH

  (zwanej dalej „Radą”)

  Wyboru Rady – organu określonego w Regulaminie Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL)– dokonuje się poprzez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sks@fn.org.pl z podaniem tematu : „Rada SKSiL”.

  1. Ustala się określone niżej zasady głosowania.

  1/ Wybierani są przedstawiciele kin studyjnych i lokalnych z następujących sześciu grup regionalnych:

  Centrum (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)

  Południe (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

  Północ ( kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)

  Śląsk (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

  Zachód ( lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

  Warszawa.

  2/ Kandydaci do Rady mogą zgłaszać się sami, bądź być zgłoszeni przez przedstawicieli kin. W takim przypadku ich kandydatura wymaga zgody zainteresowanych.

  3/ Każde kino dysponuje dwoma głosami, które może oddać na 1 przedstawiciela z listy kin studyjnych i 1 przedstawiciela kin lokalnych ze swojego regionu, co oznacza, że kino może oddać głos na maksymalnie 2 kandydatów. Wyjątek stanowi grupa „Warszawa”, w której kina dysponują tylko 1 głosem i wybierają 1 przedstawiciela.

  4/ W przypadku, gdy kandydat z jednej z list ( „studyjne”, „lokalne”) nie uzyska żadnego głosu, do Rady wchodzi dwóch przedstawicieli z drugiej listy.

  5/ Na członków Rady wybierani są kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają tyle samo głosów, zorganizowane zostanie dodatkowe głosowanie, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich grup regionalnych.

  6/ Wybory odbędą się od 29 października do 26 listopada 2018 r. (podstawowa tura), przy czym zgłaszanie kandydatów będzie odbywać się w terminie od 29 października do 12 listopada br., a głosowanie na zgłoszone kandydatury odbędzie się w terminie od 19 do 26 listopada br. Gdyby zaszła konieczność określonego w niniejszym Regulaminie głosowania dodatkowego, odbędzie się ono w terminie od 26 do 30 listopada br. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż trzy dni po zakończeniu głosowania.

  7/ W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor

  Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

  1. Dane osobowe

  1/ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), administratorem danych osobowych kandydatów jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 („Administrator”).

  2/ Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych kandydatów:

  a)      imię i nazwisko kandydata,, adres e-mail

  b)      w przypadku udziału w drugiej turze wyborów i przekazania stosownej informacji – danych osobowych zawartych w przesłanej przez kandydata nocie biograficznej.

  Kandydat przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 pkt a) powyżej skutkuje brakiem możliwości kandydowania w wyborach do Rady.

  3/ Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez kandydata (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  4/ Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych pod adresem: www.kinastudyjne.pl (zakładka: SKSIL/RODO – http://www.kinastudyjne.pl/static/2/5832/rodo.html).

 • Dzień Kina Polskiego

  Już w najbliższą niedzielę 11 listopada, w blisko 100 kinach w całej Polsce, Stowarzyszenie Kin Studyjnych organizuje DZIEŃ KINA POLSKIEGO! W ten sposób Stowarzyszenie wraz z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych pragną uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości a także – o czym być może nie każdy wie – 110. urodziny kina!!

  To, że w 1908 roku Polska wciąż jeszcze tkwiła w politycznym niebycie, nie znaczy, że polska kultura nie rozwijała się prężnie. Oprócz doskonałej literatury czy malarstwa na początku XX wieku nasi artyści żywo zaczęli interesować się możliwościami kinematografu nie tylko od strony prezentacji dokonań zachodnich pionierów ale i własnej produkcji. Pierwszym polskim filmem, odnalezionym po niemal stu latach, w 2000 roku w archiwum w Bois-d’Arcy pod Paryżem, jest „Pruska kultura” opowiadająca o losach Polaków pod zaborami.

  Zapraszamy zatem na wydarzenie, które w najmilszy z możliwych sposobów, czyli w KINIE, pozwoli nam uczcić te dwie wyjątkowe daty! Wydarzenie to ma na celu zjednoczenie wszystkich miłośników kina niezależnie od poglądów politycznych, religijnych czy światopoglądowych we wspólnym celebrowaniu Dnia Niepodległości oglądając polskie filmy zarówno te najnowsze, jaki i tytuły, które przeszły już do kanonu i zostały uznane za kultowe.

  Blisko 100 kin z dużych miast i małych miasteczek, kin prywatnych i tych działających przy Domach Kultury zaprasza na specjalnie przygotowane programy. W wielu kinach tego dnia dominować będzie współczesne kino artystyczne m.in. nagrodzona w Cannes „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego, filmowa nowość ”53 wojny” z doskonałą kreacją Magdaleny Popławskiej, bohaterska opowieść z czasów II wojny światowej – „Dywizjon 303. Prawdziwa historia, czy doceniony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni epicki fresk autorstwa Filipa Bajona „Kamerdyner”.

  Dzięki wsparciu FINA i Cyfrowego Repozytorium Filmowego nie zabraknie historycznego zarysu dziejów polskiej kinematografii. Niektóre kina sięgnęły po tytuły uznane już dziś za kultowe „Miś” Stanisława Barei, „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego (kino Elektronik, Warszawa czy „Jowita” Janusza Morgensterna (Kino Zbyszek, Dzierżoniów), w niektórych obejrzymy perły kina przedwojennego – odrestaurowany przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny hit kinowy międzywojnia – „Szaleńcy” (kino Fenomen, Kielce), a Gdyński GCF zaprezentuje widzom „Cud nad Wisłą” z 1920 r.

  Kino Pod Baranami zaprosi widzów na specjalny pokaz „Rejsu” Marka Piwowskiego w stylu quote-along, czyli z polskimi napisami wyświetlanymi pod ekranem, by widownia mogła wspólnie z bohaterami filmu recytować poszczególne kultowe już partie dialogowe!

  Kino polskie to także świetne dokumenty a wśród nich: „Młynarski. Piosenka finałowa”, „Republika. Narodziny Legendy” (do zobaczenia w kinie „Muza” w Lublinie), „Wieś pływających krów” (Kino Miejsce, Zakopane) czy bloki filmów krótkometrażowych – „Najlepsze 30’” do zobaczenia w kinie Agrafka w Krakowie.

  Kina Studyjne nie zapominają także o najmłodszych odbiorcach. W kinie Chemik (Kędzierzyn-Koźle), skierniewickim Polonezie czy krakowskim Sfinksie będzie można zobaczyć zestawy bajek ze zbioru FINA.

  W wielu kinach program tego dnia niewątpliwie wzbogacą prelekcje, spotkania z twórcami czy warsztaty.

   

  Świętujcie z nami!

  BILETY NA WYBRANE FILMY POLSKIE TEGO DNIA WE WSZYSTKICH KINACH – 11 ZŁ!

   

  Lista kin biorących udział w projekcie oraz repertuary poszczególnych instytucji na: www.stowarzyszeniekin.pl

   

  Projekt uzyskał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

   

   

  ORGANIZATOR:

  Stowarzyszenie Kin Studyjnych

   

  WSPÓŁORGANIZATOR:

  Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

  FINA

   

  PARTNERZY:

  ENERGA, NEXT Film, AKSON, CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE, SPECTATOR, FILM IT!, LASSOTA.PL

   

  SPONSOR:

  Bilety24

   

  PATRONI MEDIALNI:

  Gazeta.pl, TOK FM, Kino Polska, TVP Kultura, FILMWEB, Miesięcznik KINO, EKRANy, Miesięcznik FILM

   

   INFORMACJE
Tu znajdziesz przydatne informacje oraz pliki z Logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych. wiecej
KONTAKT
Filmoteka Narodowa
Filmoteka Narodowa
- Instytut Audiowizualny

ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
e-mail: jhorecki@fn.org.pl
tel. (22) 542 10 93
O SIECI
Sieć Polskich Kin Cyfrowych to program realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przy współudziale Filmoteki Narodowej mający na celu pomoc kinom studyjnym w przejściu z analogowej do cyfrowej ery kina. W wyniku procesu cyfryzacji kina studyjne przemieniają się w nowoczesne obiekty kultury o wysokim standardzie projekcji, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości prezentowanych przez te wypełnione magią miejsca.

Kina Sieci wyposażone są w nowoczesne projektory cyfrowe umożliwiające również projekcje w systemie 3D oraz w przestrzenny dźwięk. Warunki w kinach cyfrowych pozwalają widzom odbierać dzieła filmowe w najwyższym standardzie, przy użyciu technik XXI wieku.

WIĘCEJ

MAPA SIECI