AKTUALNOŚCI
 • Dwa Srebrne Ekrany

  Sieć Kin Studyjnych  i Lokalnych serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji konkursu Dwa Srebrne Ekrany.

  Konkurs składa się z dwóch części:

  - Etiuda filmowa „Moje kino-moje miejsce”

  - Wypowiedź na forum internetowym: dla uczniów szkół podstawowych ( 7 klasy) i gimnazjalistów tematem jest „Czy w polskim kinie są superbohaterowie”, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Czy współczesne polskie kino sprzyja budowaniu u młodych widzówpoczucia tożsamości ( np. narodowej, kulturowej, społecznej)?

  Do wygrania zaproszenia na warsztaty Filmowe Ogrody Wyobraźni oraz letnie festiwale filmowe.

  Zakończenie konkursu: 18 marca. Wyniki: 26 marca.

  Więcej informacji na stronie: kinastudyjne.pl

 • Polskie dziedzictwo filmowe – konferencja naukowa

  5 lutego 2018 roku w siedzibie FINA odbędzie się konferencja poświęcona polskim i europejskim regulacjom prawnym dotyczącym dziedzictwa filmowego oraz audiowizualnych usług medialnych.

  Program

  11.00 Otwarcie konferencji, panel i dyskusja

  Prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński (UJ) | Europejskie standardy dotyczące dostępu, gromadzenia i archiwizowana dorobku audiowizualnego

  Prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW) | Modernizacja unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych a kwestie ochrony kultury i produkcji europejskiej

  Prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS UH) | Wpływ międzynarodowych zobowiązań umownych na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

  Prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL JPII) | Problem wypłaty godziwej rekompensaty dla uprawnionego z tytułu eksploatacji dzieła osieroconego

  Dr Monika Osmańska (SWPS UH) | Rejestr dzieł osieroconych. Argumenty za i przeciw rejestrowaniu dzieł osieroconych przez instytucje posiadające nośniki dzieł osieroconych

  14.00–14.30 Przerwa

  14.30 Panel i dyskusja

  Prof. dr hab. Dorota Sokołowska (US) | Sytuacja producenta dzieła audiowizualnego w optyce art. 70 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Dr Ksenia Kakareko (UW) | Autorskie prawa osobiste a moral rights w utworze filmowym – perspektywa europejska

  Dr Joanna Buchalska (ALK) | Ochrona nazwiska i pseudonimu w filmie

  Mgr Paweł Trojanek (doktorant SWPS UH) | Podatkowe instrumenty wspierania produkcji filmowej w Polsce

  Komunikat:

  Mgr Klaudia Ohnsorge (doktorantka IKE UAM) | Wpływ tureckiej kinematografii na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

  16.00 Zamknięcie konferencji

  Więcej informacji: http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/polskie-dziedzictwo-filmowe-konferencja-naukowa/

 • Coraz więcej kin w Sieci

  W Sieci Kin Cyfrowych są już 143 kina studyjne z całej Polski.INFORMACJE
Tu znajdziesz przydatne informacje oraz pliki z Logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych. wiecej
KONTAKT
Filmoteka Narodowa
Filmoteka Narodowa
- Instytut Audiowizualny

ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
e-mail: jhorecki@fn.org.pl
tel. (22) 542 10 93
O SIECI
Sieć Polskich Kin Cyfrowych to program realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przy współudziale Filmoteki Narodowej mający na celu pomoc kinom studyjnym w przejściu z analogowej do cyfrowej ery kina. W wyniku procesu cyfryzacji kina studyjne przemieniają się w nowoczesne obiekty kultury o wysokim standardzie projekcji, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości prezentowanych przez te wypełnione magią miejsca.

Kina Sieci wyposażone są w nowoczesne projektory cyfrowe umożliwiające również projekcje w systemie 3D oraz w przestrzenny dźwięk. Warunki w kinach cyfrowych pozwalają widzom odbierać dzieła filmowe w najwyższym standardzie, przy użyciu technik XXI wieku.

WIĘCEJ

MAPA SIECI