Umowa dotacyjna pomiędzy FINA I PISF

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa dotacyjna pomiędzy FINA I PISF na realizację programu SKSiL w roku 2019. Umowa dotyczy dofinansowania działalności do końca roku bieżącego, co oznacza  że z dniem jutrzejszym wznawiamy przyjmowane wniosków o wsparcie przedsięwzięć upowszechniających kulturę filmową realizowanych w Państwa kinach w okresie do końca grudnia br. Z oczywistych względów odstępujemy od procedury przyjmowania wniosków zbiorczych należy wypełniać od razu  formularze tzw. wniosków szczegółowych. Przypominamy, że wnioski muszą zostać zgłoszone min. 3 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia. Niestety nie ma możliwości podpisywania umów dotyczących przedsięwzięć, które odbyły się wcześniej. Z uwagi na mniejszą – niż w latach ubiegłych, ilość środków na ten cel, sugerujemy składanie wniosków jak najwcześniej.

Jednocześnie informujemy, że w ciągu najbliższych dwu tygodni otrzymacie Państwo wyliczenia z box office tzw. dopłat do seansów za okres 1 listopada 2018 31 maja 2019r. . Prosimy o bezzwłoczne odsyłanie nam faktur wystawionych na podstawie wyliczenia płatności będą musiały być zrealizowane do końca września br. Kolejne rozliczenie będzie dotyczyło okresu 1 czerwca   31 grudnia 2019 r. i zostanie zrealizowane do końca lutego 2020 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o bezpośredni kontakt z biurem SKSiL.