Polskie dziedzictwo filmowe – konferencja naukowa

5 lutego 2018 roku w siedzibie FINA odbędzie się konferencja poświęcona polskim i europejskim regulacjom prawnym dotyczącym dziedzictwa filmowego oraz audiowizualnych usług medialnych.

Program

11.00 Otwarcie konferencji, panel i dyskusja

Prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński (UJ) | Europejskie standardy dotyczące dostępu, gromadzenia i archiwizowana dorobku audiowizualnego

Prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW) | Modernizacja unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych a kwestie ochrony kultury i produkcji europejskiej

Prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS UH) | Wpływ międzynarodowych zobowiązań umownych na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

Prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL JPII) | Problem wypłaty godziwej rekompensaty dla uprawnionego z tytułu eksploatacji dzieła osieroconego

Dr Monika Osmańska (SWPS UH) | Rejestr dzieł osieroconych. Argumenty za i przeciw rejestrowaniu dzieł osieroconych przez instytucje posiadające nośniki dzieł osieroconych

14.00–14.30 Przerwa

14.30 Panel i dyskusja

Prof. dr hab. Dorota Sokołowska (US) | Sytuacja producenta dzieła audiowizualnego w optyce art. 70 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dr Ksenia Kakareko (UW) | Autorskie prawa osobiste a moral rights w utworze filmowym – perspektywa europejska

Dr Joanna Buchalska (ALK) | Ochrona nazwiska i pseudonimu w filmie

Mgr Paweł Trojanek (doktorant SWPS UH) | Podatkowe instrumenty wspierania produkcji filmowej w Polsce

Komunikat:

Mgr Klaudia Ohnsorge (doktorantka IKE UAM) | Wpływ tureckiej kinematografii na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

16.00 Zamknięcie konferencji

Więcej informacji: http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/polskie-dziedzictwo-filmowe-konferencja-naukowa/