Kraków wspiera kina studyjne

Radni Miasta Krakowa zdecydowali o przeznaczeniu 100 tys. rocznie na wsparcie kin studyjnych w mieście. O dotację z budżetu miasta na wydarzenia i projekty kulturalne będą mogły starać się organizacje pozarządowe, które podejmą współprace z kinami studyjnymi i będą tam realizować wydarzenia kulturalne np. pokazy filmowe i warsztaty.

Plan wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ma na celu wspieranie działalności kin studyjnych jako ośrodków życia kulturalnego promujących kulturę filmową oraz prowadzących działalność w zakresie edukacji filmowej, rozwoju widowni.