Europejski Dzień Kina Artystycznego

Już 13 października 2019 r. w kinach na  całym świecie odbędzie się

IV Europejski Dzień Kina Artystycznego

Już po  raz czwarty CICAE i Europa Cinemas łączą siły z ponad 700 kinami, w tym także z polskimi kinami niezależnymi zrzeszonymi w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Tegoroczne święto kina artystycznego dzięki unikalnemu repertuarowi i dedykowanym wydarzeniom, ma po raz kolejny zaprezentować szeroką gamę możliwości i zaangażowanie kin na rzecz żywej różnorodności kulturowej.

Tradycyjnie także w tym roku Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych będzie wspierać obchody IV Europejskiego Dnia Kina Artystycznego zarówno w ramach wsparcia finansowego dla filmów studyjnych, wydarzeń artystycznych, o które kina mogą ubiegać się w ramach wniosków, jak również promocyjnego.

PROGRAM:
– prezentujemy tego dnia repertuar europejski, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru dla dzieci oraz historycznego (SKSiL przygotuje propozycje tytułów przedpremierowych dostępnych w tym terminie od dystrybutorów filmów studyjnych);

–  jednym z rekomendowanych  przez SKSiL tytułów jest Szatańskie tango  Béli Tarra. W załączeniu oferta dystrybutora.
– skala wydarzenia może być symboliczna (1 seans), albo więcej
– pierwsze 25 kin może się ubiegać o dofinansowanie specjalne Europejskiego Dnia Kin Artystycznego w SKSIL z odrębnej puli na formularzu wniosku dodatkowego do wysokości 400 zł wkładu FINA (min. 50% kosztów eventy, w tym min. 15% kosztów wydać należy na promocję lokalną)