AKTUALNOŚCI

Spotkanie SKSiL podczas Forum Wokół kina

7 grudzień, 2018 | 11:46

Serdecznie zapraszamy na spotkanie kiniarzy Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które odbędzie się w środę o 11:00 w sali Lwów Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Wybory do Rady SKSiL

28 październik, 2018 | 10:59

Rada Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych działa na podstawie zapisów Regulaminu SKSiL , który definiuje Radę jako „ciało doradcze Dyrektora FINA oraz pełniące funkcje przedstawicielskie dla Kin należących do SKSiL w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi”. Praktyka ostatnich lat pracy Rady pokazuje, że jej rola wzrasta w każdym aspekcie działania Sieci. W ostatnim okresie funkcje przedstawicielskie dla naszej grupy kin zaczyna przejmować w coraz większym stopniu również Stowarzyszenie Kin Studyjnych, ale  Rada, i w tym zakresie, w dalszym ciągu jest  bardzo pomocna.

W tym roku mija dwuletnia kadencja Rady w składzie:

Adam Pazera, Andrzej Littman, Robert Skrzydlewski, Anna Niziołek, Maciej Malangiewicz, Krystyna Michalska, Piotr Zakens (Przewodniczący Rady), Katarzyna Kubacka, Natalia Piotrowska, Anna Knap-Morzyk, Michał Komoń, Bożena Gierat, Andrzej Kawala, Bolesław Drochomirecki.

Gorąco dziękując wszystkim członkom „starej” Rady za czas poświęcony naszym wspólnym sprawom, zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w wyborach nowego składu Rady. Odbędą się one zgodnie z poniższym Regulaminem w dwóch etapach:

– w pierwszym –  w dniach  29 października – 12 listopada br. – oczekujemy zgłoszeń kandydatów do Rady; można zgłaszać się samemu bądź proponować kandydaturę innej osoby – wystarczy podać imię i nazwisko oraz kino , które kandydat do Rady reprezentuje, na tym etapie nie obowiązuje jeszcze podział regionalny, zgłosić można dowolną ilość kandydatów z całej Polski.

– w drugim etapie – w dniach  19 – 26 listopada – odbędzie się procedura właściwego głosowania na zgłoszonych kandydatów, będzie ona przeprowadzona przy pomocy poczty elektronicznej z podziałem na regiony, każde kino będzie miało prawo do dwóch głosów (wyjątkiem  będą tu kina z Warszawy głosujące na jednego kandydata i w związku z tym posiadające jeden głos) – po jednym na kandydata z kina studyjnego i lokalnego, wszystkie zasady  głosowania i sposób rozstrzygnięcia wyborów określa  Regulamin.

Pozdrawiamy,

Zespół SKSiL

 

R E G U L A M I N

  WYBORU  CZŁONKÓW  RADY KIN STUDYJNYCH  I LOKALNYCH

(zwanej dalej „Radą”)

Wyboru Rady – organu określonego w Regulaminie Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL)– dokonuje się poprzez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sks@fn.org.pl z podaniem tematu : „Rada SKSiL”.

 1. Ustala się określone niżej zasady głosowania.

1/ Wybierani są przedstawiciele kin studyjnych i lokalnych z następujących sześciu grup regionalnych:

Centrum (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)

Południe (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Północ ( kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Śląsk (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

Zachód ( lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Warszawa.

2/ Kandydaci do Rady mogą zgłaszać się sami, bądź być zgłoszeni przez przedstawicieli kin. W takim przypadku ich kandydatura wymaga zgody zainteresowanych.

3/ Każde kino dysponuje dwoma głosami, które może oddać na 1 przedstawiciela z listy kin studyjnych i 1 przedstawiciela kin lokalnych ze swojego regionu, co oznacza, że kino może oddać głos na maksymalnie 2 kandydatów. Wyjątek stanowi grupa „Warszawa”, w której kina dysponują tylko 1 głosem i wybierają 1 przedstawiciela.

4/ W przypadku, gdy kandydat z jednej z list ( „studyjne”, „lokalne”) nie uzyska żadnego głosu, do Rady wchodzi dwóch przedstawicieli z drugiej listy.

5/ Na członków Rady wybierani są kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają tyle samo głosów, zorganizowane zostanie dodatkowe głosowanie, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich grup regionalnych.

6/ Wybory odbędą się od 29 października do 26 listopada 2018 r. (podstawowa tura), przy czym zgłaszanie kandydatów będzie odbywać się w terminie od 29 października do 12 listopada br., a głosowanie na zgłoszone kandydatury odbędzie się w terminie od 19 do 26 listopada br. Gdyby zaszła konieczność określonego w niniejszym Regulaminie głosowania dodatkowego, odbędzie się ono w terminie od 26 do 30 listopada br. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż trzy dni po zakończeniu głosowania.

7/ W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor

Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

 1. Dane osobowe

1/ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), administratorem danych osobowych kandydatów jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 („Administrator”).

2/ Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych kandydatów:

a)      imię i nazwisko kandydata,, adres e-mail

b)      w przypadku udziału w drugiej turze wyborów i przekazania stosownej informacji – danych osobowych zawartych w przesłanej przez kandydata nocie biograficznej.

Kandydat przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 pkt a) powyżej skutkuje brakiem możliwości kandydowania w wyborach do Rady.

3/ Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez kandydata (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4/ Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych pod adresem: www.kinastudyjne.pl (zakładka: SKSIL/RODO – http://www.kinastudyjne.pl/static/2/5832/rodo.html).

Dzień Kina Polskiego

15 październik, 2018 | 13:13

Już w najbliższą niedzielę 11 listopada, w blisko 100 kinach w całej Polsce, Stowarzyszenie Kin Studyjnych organizuje DZIEŃ KINA POLSKIEGO! W ten sposób Stowarzyszenie wraz z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych pragną uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości a także – o czym być może nie każdy wie – 110. urodziny kina!!

To, że w 1908 roku Polska wciąż jeszcze tkwiła w politycznym niebycie, nie znaczy, że polska kultura nie rozwijała się prężnie. Oprócz doskonałej literatury czy malarstwa na początku XX wieku nasi artyści żywo zaczęli interesować się możliwościami kinematografu nie tylko od strony prezentacji dokonań zachodnich pionierów ale i własnej produkcji. Pierwszym polskim filmem, odnalezionym po niemal stu latach, w 2000 roku w archiwum w Bois-d’Arcy pod Paryżem, jest „Pruska kultura” opowiadająca o losach Polaków pod zaborami.

Zapraszamy zatem na wydarzenie, które w najmilszy z możliwych sposobów, czyli w KINIE, pozwoli nam uczcić te dwie wyjątkowe daty! Wydarzenie to ma na celu zjednoczenie wszystkich miłośników kina niezależnie od poglądów politycznych, religijnych czy światopoglądowych we wspólnym celebrowaniu Dnia Niepodległości oglądając polskie filmy zarówno te najnowsze, jaki i tytuły, które przeszły już do kanonu i zostały uznane za kultowe.

Blisko 100 kin z dużych miast i małych miasteczek, kin prywatnych i tych działających przy Domach Kultury zaprasza na specjalnie przygotowane programy. W wielu kinach tego dnia dominować będzie współczesne kino artystyczne m.in. nagrodzona w Cannes „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego, filmowa nowość ”53 wojny” z doskonałą kreacją Magdaleny Popławskiej, bohaterska opowieść z czasów II wojny światowej – „Dywizjon 303. Prawdziwa historia, czy doceniony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni epicki fresk autorstwa Filipa Bajona „Kamerdyner”.

Dzięki wsparciu FINA i Cyfrowego Repozytorium Filmowego nie zabraknie historycznego zarysu dziejów polskiej kinematografii. Niektóre kina sięgnęły po tytuły uznane już dziś za kultowe „Miś” Stanisława Barei, „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego (kino Elektronik, Warszawa czy „Jowita” Janusza Morgensterna (Kino Zbyszek, Dzierżoniów), w niektórych obejrzymy perły kina przedwojennego – odrestaurowany przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny hit kinowy międzywojnia – „Szaleńcy” (kino Fenomen, Kielce), a Gdyński GCF zaprezentuje widzom „Cud nad Wisłą” z 1920 r.

Kino Pod Baranami zaprosi widzów na specjalny pokaz „Rejsu” Marka Piwowskiego w stylu quote-along, czyli z polskimi napisami wyświetlanymi pod ekranem, by widownia mogła wspólnie z bohaterami filmu recytować poszczególne kultowe już partie dialogowe!

Kino polskie to także świetne dokumenty a wśród nich: „Młynarski. Piosenka finałowa”, „Republika. Narodziny Legendy” (do zobaczenia w kinie „Muza” w Lublinie), „Wieś pływających krów” (Kino Miejsce, Zakopane) czy bloki filmów krótkometrażowych – „Najlepsze 30’” do zobaczenia w kinie Agrafka w Krakowie.

Kina Studyjne nie zapominają także o najmłodszych odbiorcach. W kinie Chemik (Kędzierzyn-Koźle), skierniewickim Polonezie czy krakowskim Sfinksie będzie można zobaczyć zestawy bajek ze zbioru FINA.

W wielu kinach program tego dnia niewątpliwie wzbogacą prelekcje, spotkania z twórcami czy warsztaty.

 

Świętujcie z nami!

BILETY NA WYBRANE FILMY POLSKIE TEGO DNIA WE WSZYSTKICH KINACH – 11 ZŁ!

 

Lista kin biorących udział w projekcie oraz repertuary poszczególnych instytucji na: www.stowarzyszeniekin.pl

 

Projekt uzyskał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Kin Studyjnych

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

FINA

 

PARTNERZY:

ENERGA, NEXT Film, AKSON, CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE, SPECTATOR, FILM IT!, LASSOTA.PL

 

SPONSOR:

Bilety24

 

PATRONI MEDIALNI:

Gazeta.pl, TOK FM, Kino Polska, TVP Kultura, FILMWEB, Miesięcznik KINO, EKRANy, Miesięcznik FILM

 

 

Europejski Dzień Kina Artystycznego

6 październik, 2018 | 11:00

Już 14 października w kinach art-house’owych na całym kontynencie, w tym w polskich kinach niezależnych obchodzony jest Europejski Dzień Kina Artystycznego. W jego spocie promocyjnym znalazły się kadry z filmu „Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Dziś prezentujemy oficjalny spot Europejskiego Dnia Kina Artystycznego 2018. Natomiast już 14 października ponad 70 kin niezależnych w całej Polsce zaprezentuje specjalną propozycję dla widzów ceniących wartościowe filmy polskie i europejskie.

W najbliższych dniach oficjalny spot projektu pojawi się na ekranach ponad 70 polskich kin niezależnych zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które przyłączyły się do wydarzenia. Każde z nich przygotowuje swój program, w niektórych obiektach znajdziemy jeden specjalny seans poświęcony polskiemu i europejskiemu kinu artystycznemu, w innych będzie to cały dzień projekcji i atrakcji dla widzów. Kina niezależne, zwane też tradycyjnymi, to miejsca, które są autorsko programowane i realizują misję upowszechniania kultury filmowej, pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi widzami. Kinomani cenią te ośrodki za ich kameralny charakter, wartościowy repertuar i przystępne ceny biletów.

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy.

Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności – w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina art-housowe. Kina studyjne i lokalne w Polsce to ponad 200 podmiotów na terenie całego kraju a ich widownia w 2017 r. przekroczyła 10 700 000 widzów.

Organizatorami wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house’owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA) oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

VII Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych

1 październik, 2018 | 7:10
Kina studyjne i Lokalne to blisko 200 obiektów w całej Polsce zrzeszonych w jednej sieci, lecz zasadniczo od siebie różnych. Konferencja stanowi świetną okazję do wymiany myśli i doświadczeń na temat ich funkcjonowania. Poruszymy tematy nurtujące kiniarzy, a zawężenie grona uczestników, wyłącznie do przedstawicieli kin studyjnych i lokalnych, sprawi że skupimy się w 100% na naszych problemach.
Tym razem zapraszamy do Krakowa, do kameralnego kina KIKA.

Na stronie Fundacji znajduje się program tegorocznej konferencji:
http://cyrkedison.org/7kksil.php
Znajdziecie tam również formularz akredytacyjny.

Nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

21 wrzesień, 2018 | 7:11

Tegoroczną Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych dla najlepszego filmu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymał film „Fuga” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Oprócz statuetki oraz okolicznościowego dyplomu z nagrodą tą wiąże się wsparcie rozpowszechniania filmu w kinach SKSiL w formie specjalnej stawki udziału FINA w kosztach organizacji seansów (tzw. dopłata do seansów).

Konferencja ‚O kinie młodego widza – działania poza schematem’

20 wrzesień, 2018 | 7:10

Konferencja skierowana jest do pracowników kin zajmujących się koordynacją seansów edukacyjnych i filmowych wydarzeń dla młodych widzów. Nacisk położony zostanie na praktyczne działania i doświadczenia wyłamujące się ze schematu podstawowych działań podejmowanych w kinie dla najmłodszych widzów. Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy i praktycznych wskazówek przydatnych w prowadzeniu programu edukacyjnego, pozyskiwaniu widzów, budowaniu publiczności, promocji działań edukacyjnych oraz wydarzeń kierowanych do dzieci. Najważniejszym blokiem prowadzonym w formie warsztatowej będzie budowanie widowni, czyli analiza potrzeb, budowanie relacji i kontaktu, tworzenie partnerstw zarówno zewnętrznych, jak i z samymi widzami. Pokażemy przykłady wykorzystania przestrzeni kina na dodatkowe aktywności, żeby przekierować myślenie z „nie da się”, na „da się wszystko”. Dzień drugi rozpoczniemy od konsultacji w sprawie dofinansowań edukacji filmowej w kinach, przejdziemy przez pracę ze szkołami – jak się z nimi kontaktować i przez kogo. Omówimy korzyści ze współpracy z wolontariuszami przy działaniach edukacyjnych oraz wyminiemy się doświadczeniami w formie bloku „Porażki/Sukcesy”.

Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości odbiorców wydarzenia – tak, aby prezentowane zagadnienia mogły stanowić inspirację w zasięgu możliwości organizacyjnych i finansowych uczestników, a więc aby były dostosowane do realiów ich pracy. Skupimy się na prezentacji praktycznych doświadczeń nie tylko z większych miast, gdzie łatwiejsze jest pozyskiwanie korzystniejszych partnerstw i finansowania, ale także na mniejszych ośrodkach. Omówimy dobre (i złe) praktyki oraz rozwiązania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich kinach.

NIC SIĘ TU NIE DZIEJE

10 sierpień, 2018 | 9:04

NIC SIĘ TU NIE DZIEJE to wydarzenie oparte na współpracy trzech poznańskich kin – Muzy, Pałacowego i Rialto. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w sierpniu zeszłego roku i spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez osoby, które spędzały lato w mieście. Oprócz przedpremier zaprezentowano pokazy filmowe z muzyką na żywo, chodzony maraton filmowy czy warsztaty dla dorosłych i najmłodszych.

Program tegorocznego festiwalu został podzielony na sekcje: przedpremiery, filmy w ramach perspektywy Versus Reality, pokazy dla dzieci, a także spotkania i wydarzenia ekstra.

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

3 sierpień, 2018 | 8:57

Rozpoczyna się Letnia Akedemia Filmowa w Zwierzyńcu. W programie znajdą się następujące cykle: „Sławomir Grünberg. Człowiek z kamerą”  ,„1968 – duch rewolty” dedykowany pamiętnemu rokowi, który przyniósł pokoleniowy bunt przeciwko politycznym systemom i establishmentowi na całym świecie, „Noblista na ekranie” w którym  wystąpi Bob Dylan, autorski cykl „Łukasz Maciejewski zaprasza”. Znany krytyk filmowy wybierze swoje ulubione, polskie filmy z ostatniego sezonu i zaprosi do rozmowy z ich twórcami. Kulturalny dialog, pełen wzajemnego zrozumienia – gwarantowany.

 Ponadto, jak zwykle, w programie Akademii nie zabraknie stałych pozycji („W polskim obiektywie”, „Rekolekcje filmowe”, „Archeologia kina”, „Filmy w Sieci”, „Klubowy karnet”), replik zaprzyjaźnionych z nami festiwali (Lubelski Festiwal Filmowy, Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, „Etiuda & Anima”). Listę propozycji uzupełnią pokazy w kinie nocnym, koncerty, spektakle, wykłady i spotkania dyskusyjne.

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

26 lipiec, 2018 | 11:42

Rozpoczął się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. W ciągu 11 dni odbędzie się ponad 600 seansów, na których będzie można zobaczyć 225 tytułów z ponad 50 krajów. Więcej informacji na stronie: https://www.nowehoryzonty.pl/menu.do?id=3

47 Lubuskie Lato Filmowe

13 lipiec, 2018 | 10:10

Rozpoczęło się 47 Lubuskie Lato Filmowe – festiwal filmów a jednocześnie forum dyskusyjne, miejsce wymiany doświadczeń z czasu wielkich przemian – w tym również przemian modelu kinematografii. LLF jest nietypowym festiwalem. Zorganizowany skromnie, w pięknej miejscowości wśród lasów i jezior, ale bez kosztownej reprezentacji, bankietów i wystawności jest raczej spotkaniem roboczym. To położenie niemalże na moście między dziś już zachodnią Europą, a tą jej częścią, która tradycyjnie, choć z geograficznego (i kulturalnego) punktu widzenia niezbyt słusznie, nazywana bywa wschodnią, zdaje się słusznie predestynować łagowski festiwal do tego, aby stał się mostem kulturalnym ułatwiającym przeprawę z jednego brzegu na drugi

45 Forum Wokół Kina w Sopocie

5 czerwiec, 2018 | 11:59

Serdecznie zapraszamy na spotkanie SKSiL, które odbędzie się 7.06 o godz. 9:00 podczas 45 Forum Wokół Kina w Sopocie.

Bajkowy Dzień Dziecka

15 maj, 2018 | 12:05

Zapraszamy najmłodszych i ich bliskich na wspólną wyprawę do krainy baśni. Historie pełne marzeń, śmiechu, przygód zaskakują jakością obrazu i dźwięku.  Najmłodsi po raz pierwszy spotkają się z Gapiszonem i ze Smokiem Barnabą a najstarsi będą mogli odkryć bajki znane z dzieciństwa na nowo.

Filmowe Ogrody Wyobraźni

30 kwiecień, 2018 | 12:11

1 maja rozpoczyna  się dziesiąta już edycja warsztatów SKSiL „Filmowe Ogrody Wyobraźni”. Podobnie, jak w ubiegłych latach w warsztatach weźmie udział młodzież nagrodzona w konkursie Dwa Srebrne Ekrany.

Podczas kilkudniowej pracy młodzi twórcy biorą oni udział we wszystkich etapach powstawania filmu: od autorskiego pomysłu do jego realizacji. Pod opieką artystyczną reżyserów powstaną etiudy filmowe, zapisy indywidualnej wyobraźni i talentów młodzieży.

12. Debata Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych w Tarnowie „BOX OFFICE rynku kinowego w Polsce – poradnik użytkownika”

23 kwiecień, 2018 | 8:15

BOX OFFICE polskiego rynku kinowego jest prowadzony już od 16 lat. Dopiero jednak w tym roku jest szansa że będzie on tworzony w całości na podstawie raportów kinowych. Co daje nam wiedza w nim zawarta, w jaki sposób można z niej korzystać w codziennej pracy producenta, dystrybutora, a przede wszystkim – kiniarza?
Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukali wspólnie z twórcami i realizatorami „polskiego” BOX OFFICE – Sławomirem Salamonem oraz Katarzyną Robak. Poza tym – jak zawsze – poruszymy aktualne tematy dotyczące działalności Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Spotykamy się 24 kwietnia w Tarnowie, w Tarnowskim Centrum Kultury (Rynek 5 – sala Galerii) o godz. 12.00.
Prowadzenie: Andrzej Goleniewski

Wyniki konkursu Dwa Srebrne Ekrany

23 marzec, 2018 | 8:16

Mamy przyjemność poinformować, że w konkursie internetowym: „Dwa srebrne ekrany” zwyciężyły następujące osoby:

              Kategoria: głos w dyskusji internetowej

Gimnazjum i kl. 7 szkoły podstawowej

I miejsce

Michał Matejczuk(Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu)

 

II miejsce

Oliwia Figiel (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi)

Julia Szmechtyk (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi)

 

III miejsce

Julia Stawińska (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi)

Zuzanna Długoszewska (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi)

 

Wyróżnienia

Anna Zasadzińska (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi)

Zuzanna Koszewska (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi)

 

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce

Julia Bartosik(XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi)

Adam Piotrowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej)

 

II  miejsce

Konrad Wojtczak(I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi)

Małgorzata Kałucka(XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi)

 

III miejsce

Sandra Kulik  (XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi)

Wiktor Dereszewski (XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi)

 

Wyróżnienia:

I stopnia:

Julia Kochanowska (V Liceum Ogólnokształcące w Rybniku)

Alicja Faber (Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi)

Agata Ignaczak (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi)

Karolina Mateja (II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach)

 

II Stopnia

Błażej Sobczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim)

Paulina Pałgan (II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego Gliwice)

 

      Kategoria: etiuda filmowa Moje kino – moje miejsce

 

Gimnazjum i kl. 7 szkoły podstawowej

Nagroda dla

Adama Horwata (Szkoła Podstawowa nr 17 w Pabianicach)

Szkoła ponadgimnazjalna

Nagrody dla

Radosława Horwata (XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi)

Agaty Ignaczak (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi) i Sandry Kulik  (XXI LO im. Bolesława Prusa ul. Kopernika 2 Łódź)

Adama Piotrowicza (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej)

Dwa Srebrne Ekrany

1 marzec, 2018 | 11:55

Sieć Kin Studyjnych  i Lokalnych serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji konkursu Dwa Srebrne Ekrany.

Konkurs składa się z dwóch części:

– Etiuda filmowa „Moje kino-moje miejsce”

– Wypowiedź na forum internetowym: dla uczniów szkół podstawowych ( 7 klasy) i gimnazjalistów tematem jest „Czy w polskim kinie są superbohaterowie”, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Czy współczesne polskie kino sprzyja budowaniu u młodych widzówpoczucia tożsamości ( np. narodowej, kulturowej, społecznej)?

Do wygrania zaproszenia na warsztaty Filmowe Ogrody Wyobraźni oraz letnie festiwale filmowe.

Zakończenie konkursu: 18 marca. Wyniki: 26 marca.

Więcej informacji na stronie: kinastudyjne.pl

Polskie dziedzictwo filmowe – konferencja naukowa

1 luty, 2018 | 11:05

5 lutego 2018 roku w siedzibie FINA odbędzie się konferencja poświęcona polskim i europejskim regulacjom prawnym dotyczącym dziedzictwa filmowego oraz audiowizualnych usług medialnych.

Program

11.00 Otwarcie konferencji, panel i dyskusja

Prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński (UJ) | Europejskie standardy dotyczące dostępu, gromadzenia i archiwizowana dorobku audiowizualnego

Prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW) | Modernizacja unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych a kwestie ochrony kultury i produkcji europejskiej

Prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS UH) | Wpływ międzynarodowych zobowiązań umownych na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

Prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL JPII) | Problem wypłaty godziwej rekompensaty dla uprawnionego z tytułu eksploatacji dzieła osieroconego

Dr Monika Osmańska (SWPS UH) | Rejestr dzieł osieroconych. Argumenty za i przeciw rejestrowaniu dzieł osieroconych przez instytucje posiadające nośniki dzieł osieroconych

14.00–14.30 Przerwa

14.30 Panel i dyskusja

Prof. dr hab. Dorota Sokołowska (US) | Sytuacja producenta dzieła audiowizualnego w optyce art. 70 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dr Ksenia Kakareko (UW) | Autorskie prawa osobiste a moral rights w utworze filmowym – perspektywa europejska

Dr Joanna Buchalska (ALK) | Ochrona nazwiska i pseudonimu w filmie

Mgr Paweł Trojanek (doktorant SWPS UH) | Podatkowe instrumenty wspierania produkcji filmowej w Polsce

Komunikat:

Mgr Klaudia Ohnsorge (doktorantka IKE UAM) | Wpływ tureckiej kinematografii na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

16.00 Zamknięcie konferencji

Więcej informacji: http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/polskie-dziedzictwo-filmowe-konferencja-naukowa/

Coraz więcej kin w Sieci

5 styczeń, 2018 | 11:09

W Sieci Kin Cyfrowych są już 143 kina studyjne z całej Polski.

44. Forum Wokół Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym

18 grudzień, 2017 | 9:36

Zapraszamy na 44 . Forum Wokół Kina, które odbędzie się w dniach od 12 do 14 grudnia 2017 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym .

Program forum

Podczas spotkania kin SKSiL omówione zostaną następujące tematy:

 • finansowanie seansów filmów studyjnych
 • reprezentacja interesów kin w PISF, Komisji Prawa Autorskiego, wobec organizacji zbiorowego zarządzania – nowe zagadnienia
 • ramowe umowy dystrybucyjne
 • akcje promocyjne i programy lojalnościowe – zasady organizacji i zgodność z prawem
 • projekt ustawy dotyczącej handlu w niedzielę a działalność kin i usług z nią związanych
 • nowe formy reprezentacji interesów kin studyjnych i lokalnych – działalność Stowarzyszenia Kin Studyjnych
 • promocja działalności kin studyjnych i lokalnych
 • planowane wspólne, ogólnopolskie projekty kin niezależnych na rok 2018
 • nagrody SKSiL dla filmów dla dzieci i młodzieży – wsparcie ich rozpowszechniania

 

 

Święto Kina

5 grudzień, 2017 | 9:37

 „Święto Kina” już 9 i 10 grudnia!

 9-10 grudnia widzowie z całej Polski mają okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – po raz czwarty odbędzie się ogólnopolskie „Święto Kina”. Celem akcji jest popularyzowanie kinematografii, kultury chodzenia do kina i oglądanie filmów na dużym ekranie. W te dni ceny biletów we wszystkich kinach biorących udział w akcji zostaną obniżone do 12 złotych. Patronat nad akcją objął Polski Instytut Sztuki Filmowej, a ambasadorami zostali: Joanna Moro, Sandra Staniszewska, Antek Królikowski, Marcin Kwaśny, Andrzej Młynarczyk oraz przedstawiciele najmłodszego pokolenia aktorów: Julia Kostow i Mateusz Winek.

Polskie kino przeżywa okres rozkwitu. Szacuje się, że w roku 2017 sprzedanych zostanie ponad 60 mln biletów. Rodzime produkcje cieszą się ogromną popularnością i zdobywają wiele prestiżowych nagród. Wymienić można tu m.in.: „Cichą Noc” Piotra Domalewskiego czy „Najlepszego” w reżyserii Łukasza Palkowskiego.

Polskie kino ma co celebrować. Dlatego i w tym roku, już po raz czwarty odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – „Święto Kina”. W akcji biorą udział sieci kin: Cinema City, Helios, Multikino i Cinema 3D, jak również kina niezależne zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. We wszystkich kinach ceny biletów na seanse 2D zostaną obniżone do 12 złotych, a w przypadku seansów 3D będzie obowiązywać tylko dopłata za okulary.

Tegoroczną akcję wspierają znani i popularni aktorzy: Joanna Moro, Sandra Staniszewska, Julia Kostow, Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Andrzej Młynarczyk i Mateusz Winek.

Patronem medialnym „Święta Kina” jest Polsat i RMF FM.

Więcej informacji oraz listę kin uczestniczących w akcji można znaleźć na stroniewww.swietokina.com oraz na fanpage’u www.facebook.com/swietokina/.

Europejski Dzień Kina Artystycznego w kinach studyjnych

13 październik, 2017 | 12:34

Polskie kina promują Europejski Dzień Kina Artystycznego!

 

Już 15 października w kinach art-house’owych na całym  kontynencie, w tym w polskich kinach niezależnych obchodzony jest Europejski Dzień Kina Artystycznego. W jego spocie promocyjnym znalazły się kadry z filmu „Twój Vincent”  Doroty Kobieli i Hugha Welchmana. Dziś prezentujemy oficjalny spot Europejskiego Dnia Kina Artystycznego 2017. Natomiast już 15 października ponad 60 kin w całej Polsce zaprezentuje specjalną propozycję dla widzów ceniących  wartościowe filmy polskie i europejskie.

 

W najbliższych dniach oficjalny spot projektu pojawi się na ekranach ponad 60 polskich kin, które przyłączyły się do wydarzenia. Każde z nich przygotowuje swój program, w niektórych obiektach znajdziemy jeden specjalny seans poświęcony polskiemu i europejskiemu kinu artystycznemu, w innych będzie to cały dzień projekcji i atrakcji dla widzów. Kina niezależne, zwane też tradycyjnymi, to miejsca, które są autorsko programowane i realizują misję upowszechniania kultury filmowej, pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi widzami. Kinomani cenią te ośrodki za ich kameralny charakter, wartościowy repertuar i przystępne ceny biletów.

 

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy. Chcemy  również pokazać, że ta funkcja kina w szczególny sposób wyróżnia kina studyjne.

Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności – w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina arthousowe. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i prezentowaniu młodych talentów. Kina studyjne i lokalne w Polsce to ponad 200 podmiotów na terenie całego kraju a ich widownia w 2016 r. przekroczyła 10 milionów widzów.

 

Organizatorami wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house’owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce – Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA) oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji:

www.stowarzyszeniekin.pl ; www.kinastudyjne.pl

 

Oficjalna strona: www.artcinemaday.org

 

Organizatorzy:

CICAE – Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house’owych  to sieć krajowych związków kin oraz kin niezależnych, festiwali filmowych, nie wyłączając przy tym dystrybutorów. Celem działania organizacji działającej od 1955 roku jest promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach filmowych, oraz wspieranie produkcji poprzez nakierowanie na inicjatywy kulturowe. CICAE pomaga w uzyskaniu wsparcia dla filmów artystycznych od organów rządowych i wspiera dystrybucję filmów z całego świata na cały świat.

 

Europa Cinemas to pierwsza sieć kinowa skupiająca się na europejskich filmach założona w 1992 roku w ramach programu Unii Europejskiej „Media”. Obecnie obejmuje 2,350 sal projekcyjnych w 977 kinach oraz zrzesza 596 miast w 42 krajach. Głównymi celami projektu jest nie tylko zwiększenie liczby filmów europejskich w ofercie kin czy promowanie różnorodności w repertuarze, ale również zbudowanie sieci kin, które będą prowadziły wspólne przedsięwzięcia na szczeblu krajowym i europejskim.

 

Polscy partnerzy projektu

 

Stowarzyszenie Kin Studyjnych – główny organizator wydarzenia w Polsce,  zrzesza podmioty prowadzące kina studyjne i lokalne, osoby zaangażowane w działalność tych kin oraz inne osoby realizujące cele stowarzyszenia, do których należy m.in.: współpraca z organizacjami  działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego, promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach twórczości filmowej,  rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej, czy też wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów.

 

Sieć Kin  Studyjnych i Lokalnych działająca przy Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci – FINA, który w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego – z punktu widzenia programu Sieci – repertuaru kinowego.

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii.

Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu.  PISF wspiera również  promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów.

Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 

Lista kin

 

Kino Muza Poznań
PIONIER Szczecin
OKF ILUZJA Częstochowa
AMOK Gliwice
KINO NOWE HORYZONTY Wrocław
AGRAFKA Kraków
KIKA Kraków
ŚWIATOWID Katowice
KINO POD BARANAMI Kraków
Luna Warszawa
Pasja, MDK Radomsko
Światowid Elbląg
Planet Cinema Oświęcim
Fenix Łowicz
ECK Ełk
Renesans Ryki
Echo Jarocin
Muranów Warszawa
Elektronik Warszawa
Praha Warszawa
Kino.Lab – (Kino Ujazdowski) Warszawa
Rialto Poznań
Pałacowe Poznań
GCF Gdynia
Muza Włoszczowa
Kinoteatr Gwiazda Wronki
Fenomen (WDK) Kielce
Rejs Słupsk
Iluzjon Warszawa
Awangarda 2 Olsztyn
Komeda Ostrów Wielkopolski
Charlie Łódź
60 krzeseł Gorzów Wielkopolski
Albatros (BCK) Bytów
Bajka Lublin
Sfinks Kraków
Malta: Charlie & Monroe Poznań
Kinokawiarnia Stacja Falenica Warszawa
DCF Wrocław
MOK „Centrum” Zawiercie
KINO POD KOPUŁĄ Gostyń
Kosmos Katowice
Newa Zielona Góra
Noteć Chodzież
Mikro Kraków
Centrum Wadowice
Studio Opole
Opolskie Kino Objazdowe Opole
Forum Bolesławiec
Moskwa Kielce
Marzenie Tarnów
Zawiercie
U-jazdowski Warszawa
Bułgarska 19 Poznań
CKIS -DK Oskard Konin
Kinodk –Dom Kultury Kęty
artKino Krosno
Kino Kadr/ Pałac Kultury Zagłębia Dąbrowa Górnicza
Ars Kraków
Ratusz Zduńska Wola

Film Restoration Summit

10 październik, 2017 | 11:20

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Film Restoration Summit

W kon­fe­ren­cji, od­by­wa­ją­cej się w dniach 9–10 li­sto­pa­da 2017 r., weź­mie udział czo­łów­ka spe­cja­li­stów od cy­fro­wej re­kon­struk­cji i di­gi­ta­li­za­cji dzieł fil­mo­wych z Pol­ski, Włoch, Fran­cji, Nie­miec, Czech, Szwe­cji, Izra­ela czy USA: ope­ra­to­rów, pro­du­cen­tów, eks­per­tów re­kon­struk­cji dźwię­ku, a tak­że dy­rek­to­rów naj­waż­niej­szych fe­sti­wa­li pre­zen­tu­ją­cych fil­mo­wą kla­sy­kę. Dwa dni de­bat o do­brych prak­ty­kach, naj­istot­niej­szych wy­zwa­niach i prze­ło­mo­wych tech­no­lo­giach zwień­czy pre­mie­ra naj­now­sze­go zre­kon­stru­owa­ne­go ar­cy­dzie­ła.

Więcej informacji na stronie: http://www.fi-re.pl/pl/konferencja.htm

10. Nagrody PISF

21 wrzesień, 2017 | 7:48

Podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się Złota Gala, na której nagrodzono:
Kino: Kino Światowid w Elblągu
Wydarzenie filmowe: Festiwal ANIMATOR w Poznaniu
Promocja polskiego kina za granicą: Film Commission Poland
Krytyk filmowy: Piotr Czerkawski
Audycja lub program filmowy: #MovieSię na portalu Filmweb Michał Walkiewicz Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki
Publicystyka filmowa w internecie: Krzysztof Spór za blog filmowy „Spór w kinie”
Książka o tematyce filmowej: „Cicha eksplozja. Nowe kino Azjii Wschodniej i Południowo-Wschodniej” pod redakcją Jagody Murczyńskiej.
Edukacja filmowa: KINO AMOK w Gliwicach za edukację filmową dla dzieci i młodzieży
Dystrybucja filmowa ex aequo: Forum Film Poland za Wołyń film Wojciecha Smarzowskiego oraz Against Gravity za Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham – film dokumentalny Pawła Łozińskiego
Dyskusyjny Klub Filmowy: DKF Bez Nazwy w Łowiczu Łowicki Ośrodek Kultury
Rekonstrukcja filmu: DI Factory oraz reKINO za cyfrową rekonstrukcję filmu „Smuga cienia” w reż. Andrzeja Wajdy
Nagroda Honorowa PISF dla zmarłego w tym roku krytyka filmowego Zdzisława Pietrasika Tygodnik Polityka.

Gratulujemy!

Konferencja Kin Studyjnych w Kielcach

13 wrzesień, 2017 | 12:35

Rozpoczęła się VI Konferencja Kin Studyjnych. W programie znajdą się interesujące prezentacje, znakomite filmy oraz warsztaty podnoszące kwalifikacje. Więcej informacj na stronie: http://www.cyrkedison.org/6kksil.php

Konferencja Digital Cultures

25 sierpień, 2017 | 9:39

Od 25 do 26 września 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędą się liczne panele i debaty dotyczące kultury cyfrowej w ramach konferencji Digital Cultures. Instytut Adama Mickiewicza wraz z partnerami konferencji przygotował także bogaty program towarzyszący obejmujący pokazy filmowe, warsztaty i wystawę. Wydarzenia odbywają się w CNK, a także w kinie Elektronik, MHŻP Polin, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Bibliotece Narodowej, Domu Słowa Polskiego i FiNA’ie.

Konferencja Digital Cultures to pierwsze w Polsce wydarzenie tak kompleksowo poświęcone kulturze cyfrowej. Interdyscyplinarny program konferencji obejmuje szerokie spektrum tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny: od gier komputerowych, muzeów narracyjnych, po interaktywny storytelling i zagadnienia związane z digitalizacją.

Forum Wokół Kina w Olsztynie

1 maj, 2017 | 12:42

43 Forum Wokół Kina odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2017 w kinie Helios w Olsztynie.

Gośćmi Forum są szefowie firm prowadzących kina, a także firmy dystrybucyjne, wyposażające kina oraz przedstawiciele PISF-u i twórcy nagradzanych filmów.

Forum Wokół Kina w Oławie

10 listopad, 2016 | 11:28

42 Forum Wokół Kina odbędzie się w dniach 13-15 grudnia 2016 w kinie Odra w Oławie.

Forum Wokół Kina skierowane jest do właścicieli i operatorów kin tradycyjnych, studyjnych, multipleksów oraz dystrybutorów filmowych, producentów sprzętu kinowego i usługodawców związanych z rynkiem kinowym. Wydarzenie jest okazją do prezentacji oferty filmowej na najbliższe miesiące, rozmów o zmianach zachodzących na rynku kinowym oraz wymiany doświadczeń z zakresu edukacji filmowej.

Więcej informacji na stronie: http://forumwokolkina.kultura.olawa.pl/

Nowe Kina w Sieci Kin Cyfrowych

4 listopad, 2016 | 12:53

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyły nowe kina: Dom Kultury w Wolbromiu (Kino Radość), Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” (Kino Kuźnica)   oraz Kępiński Ośrodek Kultury (Kino Sokolnia).

 

 

Dzieje się w kinach cyfrowych

1 wrzesień, 2016 | 11:05

Zapraszamy na V Konferencję Kin Studyjnych i Lokalnych do Chodzieży, w dniach 28-30 września 2016.

W programie warsztaty, pokazy filmów i mnóstwo dyskusji o nowych pomysłach i problemach kiniarzy.

Więcej informacji na stronie: http://cyrkedison.org/5kksil.php

 

 

Coraz więcej kin w Sieci

27 sierpień, 2016 | 9:07

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyły kolejne kina, łącznie SPKC to już ponad 140 nowoczesnych kin w 125 miastach.

Ponad 100 kin

15 styczeń, 2014 | 12:13

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyło kolejne 15 nowych kin, łącznie SPKC to już 114 nowoczesne kina.

Nowe Kina

2 październik, 2013 | 13:51

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyły kolejne kina. Łącznie jest już ich 99, o krok od przekroczenia magicznej liczby 100.

76 Kin

4 marzec, 2013 | 8:50

W Sieci Polskich Kin Cyfrowych jest już 76 kin! A kolejne 20 uzyskało pozytywną decyzję od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i w najbliższym czasie także dołączy do Sieci.

Nowe kina

10 październik, 2012 | 8:49

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyły 3 nowe kina:

Polonez Skierniewice
Muranów Warszawa
Stylowy Zamość

16 Nowych kin

12 sierpień, 2012 | 8:22

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyło aż 16 nowych kin, łącznie SPKC to już 54 nowoczesne kina.

Nowe kina

6 czerwiec, 2012 | 11:11

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyły 3 nowe kina:

Gryf w Gryfinie
Fregata w Lęborku
Muza we Włoszczowie

33 Forum Wokół Kina

15 maj, 2012 | 11:03

W dniach 29-31 maja 2012r. w kinie DCF we Wrocławiu odbędzie kolejna edycja Forum Wokół Kina. Zapraszamy kina do udziału w Forum.
wiecej …

Nowe kina

22 marzec, 2012 | 14:45

Do Sieci Polskich Kin Cyfrowych dołączyły 4 nowe kina:

Rejs w Słupsku
Komeda w Ostrowie Wielkopolskim
Galaktyka w Mielcu
Eva w Międzyzdrojach

32 Forum Wokół Kina

15 listopad, 2011 | 8:32

W dniach 6-8 grudnia 2011r. w kinie Helios w Opolu odbędzie kolejna edycja Forum Wokół Kina. Zapraszamy kina do udziału w Forum.
wiecej …

Start sieci

8 listopad, 2011 | 8:58

Sieć Polskich Kin Cyfrowych wystartowała. Na początku mamy 31 kin studyjnych w cyfrowej jakości. W najbliższych tygodniach zakończą się instalacje w kolejnych.


 .